Välkommen

På Holmön drivs projektet Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå Kommun. Det är Holmöns Utvecklingsforum, HUF, som leder projektet under perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2020 med syfte att ta fram en handlingsplan för hur den kommersiella servicen kan stärkas på Holmön. Projektet finansieras med EU-medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020, och med stöd från Umeå kommun. Klicka här för att läsa mer

Vill du vara med och rädda Prästgården genom att köpa aktier i Bygdebolaget. Prästgården är Holmöns enda vinterbonade samlingsplats och en viktig lokal för föreningar och verksamheter året om. Här samlas vi till årsmöten, julluncher, sparktävlingar och filmkvällar. Huset fungerar också som vandrarhem, bageri och kontorslokal. Drömmen är att lokalen på sikt ska kunna användas för barnomsorg, träffpunkt för äldre, och andra viktiga samhällsfunktioner. Läs mer.

Landsbygdsprogrammet beviljat 1,4 miljoner till en ny hamn till Stora Fjäderägg. Ansökan skickades av Länsstyrelsen Västerbottens naturvårdsenhet, och har arbetats
Från och med turen kl 12.00 från Norrfjärden återupptas trafiken enligt tidtabell.
Gott nytt 2020! Vi ser mycket fram emot ett nytt år med nya byaluncher. Januarilunchen har vi dock valt att
Uppdatering: besked om ifall kallelseturerna 12:00 och 13:00 kommer att gå enligt tidtabell kommer i morgon 8/1 ca kl 9.30.
Holmöportalen, som vi under 20 år har lärt oss använda, skapades under hösten 1999 och öppnade 2000. Den är idag
Just nu finns problem med styrningen med färjan och man har valt att bara köra de ordinarie turerna, med beredskap
Den 11 januari 2020 kl 13:00-15:00 är nästa byalunch. Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas, äter soppa
Sammanfattning av höstens möten angående vinterns kommunikationer. Läs mer på KOM-gruppens websida.
På Lördag 21 dec ordnar projekt "Holmömodellen" Byalunch med Tomtegröt.
I början av 2020 kommer nya Holmöportalen att öppnas på denna webplats. Lägg gärna ett bokmärke i din webläsare eller