Minnesvärd skidtur till Holmön

Med tanke på alla skriverier om kommunikationer till Holmön så bidrar här P_A Rydelius med en kåserande berättelse om en minnesvärd skidtur till Holmön 1967.