Info om svävaren och svävarleden

Svävaren Vintergatan flyttas ur hangaren idag 9:e februari. Eftersom isen ännu inte har varit farbar har det funnits tid för att utföra justeringar/förbättringar på svävaren. Färjepersonalen inväntar isläggningen och mottar rapporter om isens rörelse och beskaffenhet i västra kvarken. 

Ismätningar kommer utföras i veckan närmare fastlandet. Enligt direktiv måste isen vara 20 cm tjock för att svävaren ska kunna trafikera med passagerare. Pumpar finns för att pumpa upp vatten på isen och på så sätt påskynda tillväxten. Kontakt finns med personal i norra Sverige som har vana av att skapa isvägar. Helikopterbolaget är preliminärbokat för att trafikera leden även för nästa vecka 15-19:e februari.

Utanför lillhälla har en lång öppen råk på 3-400m sträckt ut sig trots kylan, packisen i närheten anses också vara av dålig kvallité. För mer information läs israpporten.