Israpport

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Dagliga iskartor finns tillgängliga vid 12-tiden på dagen.

Satellitbilder är utdrag från NASAs Lance Terra Modis satelliter. Bilden över Scandinavien tas dagligen vid 12-tiden svensk tid och finns tillgängliga vid 13-tiden.

Israpporten avslutas därmed för denna säsong!

2020-03-20
Nu är det isfritt i Kvarken och i stort sett även i större delen av Bottenviken, förutom längst uppe i norr. Denna vinter blev det en mycket kort issäsong. Färjan har i stort sett kunnat gå obehindrat med endast enstaka inställda turer p g a isläget.

2020-03-20
Nyis (< 5 cm) inne i inre delen av Norrfjärden. I övrigt helt öppet vatten.

2020-03-15
Fortfarande i stort öppet vatten med enstaka drivande isflak.

2020-03-10
Nu är det i stort sett isfritt i Kvarken. Enstaka isflak kan komma drivande.

2020-03-06
Ännu drivis i Kvarken. Inget som hindrar färjan.

2020-03-04
Idag är det endast mycket spridd drivis (grönt område) ute i Kvarken. Från Pannan och in till Norrfjärden ligger nyis med en mindre vall ut mot öppet vatten. I Byviken ligger fast och uppbruten nyis med vall ut mot havet. Vinden har avtagit och ispressen minskat. Färjetrafiken kom igång igen nu på morgonen.

2020-03-02
Israpporten börjar för säsongen.
Senaste dagarnas kyla med kalla nätter och lugnt väder har medför en omfattande nyisbildning i Västra Kvarken. Den vänstra satellitbilden är från 29 februari och visar begynnande nyis mitt i Kvarken. Den högra bilden är från 1 mars och trots tunna moln kan man se att större delen av Västra Kvarken nu är täkt av nyis 5-10 cm. Detta stämmer även med SMHI:s iskarta från 1 mars som visar stor nyisbildning i Kvarken (lila område). Under natten till idag har vinden friskat i från norr och brutit upp nyisen. Det har därmed bildats ispress med en stampvall i Byviken, som idag hindrar färjan.