Israpport

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Dagliga iskartor i PDF-format finns tillgängliga på SMHI:s webplats vid 12-tiden på dagen. Satellitbilder är utdrag från någon av NASAs Lance Modis satelliter Terra, Aqua eller NOAA. Bilden över Scandinavien tas dagligen vid 12-tiden svensk tid och finns tillgängliga på NASA:s webplats vid 13-tiden. Satellitbilder är endast användbara vid klart väder.

2023-02-06
Senasten dygnens kyla har ökat på nyisbildningen. I går em kom också Ale för att assistera Capella under eftermiddagsturerna. Dagens satellitbild visar på ett stort nyisområde (grått) i västra Kvarken mot Holmön sidan och längs färjeleden. Närmast västra sidan av Ängesön finns tätare drivis (gråvitt). Mitt i västra Kvarken är det ett stort område med öppet vatten (svart).

2023-02-03
På dagens satellitbild är Kvarken dold av moln. Gårdagens satellitbild visar däremot hur gles drivis nu bildas allt mer i västra och östra Kvarken. Det syns som gråa områden med kurviga stråk.

Längs med västra sidan av Ängesön och ner mot Holmögadd finns lite tätare drivis, som är ett lite vitare område. Man ser tydligt att det fortfarande är öppet vatten i Gaddströmmen. I vikarna på fastlandet ligger fast is (vitt).

2023-02-01

I går var det nästan helt isfritt i västra Kvarken. Senaste dygnets begynnande kyla har däremot medfört en del nyisbildning i både västra och östra Kvarken med tunn nyis (< 5 cm) , vilket framgår av dagens iskarta (lila). Isen är dock så tunn och bryts lätt upp av vinden. Prognosen de närmaste dagarna är dock att det ska bli svaga vindar med 5 – 10 minusgrader. Först till helgen väntas ett omslag i vädret.

På dagens satellitbild kan man se ett tunt molnsjok norr om Holmöarna, men man ser också stråk med spridd drivis, särskilt i östra Kvarken söder om molnsjoket och längs västra sidan av Holmöarna. Den tunna genomskinliga nyisen syns inte då havet syns igenom, vilket gör att det ser ut som öppet vatten (svart).

2023-01-26

Iskartan från igår visar att det är drivis som är spridd (gult) eller mycket spridd (grönt) i västra och östra Kvarken och längs med den svenska och finska kusten. Satellitbilden från i em visar att nordvästvinden pressat ihop drivisen till en sträng norr om Holmöarna och till ett litet område i södra delen av västra kvarken. Bilden visar också att all drivis i östra Kvarken drivit undan. Fortfarande finns ingen nämnvärd isbildning ute i Bottenviken eller norra Bottenhavet.

2023-01-23
Idag finns det drivis i västra Kvarken som är spridd (gult) eller mycket spridd (grönt). I övrigt är det helt öppet vatten både i södra Bottenviken (utom längs finska kusten) och i norra delen av Bottenhavet.

2023-01-21

I går var det fortfarande i stort sett isfritt i Kvarken. Det syns tydligt på gårdagens satellitbild (till vänster), där också östra Kvarken skyms av en molnbank. Det finns också litet område med tätare drivis närmast fastlandskusten. Dagens satellitbild (till höger) visar att det finns mycket gles, tunn drivis efter nattens kyla i västra Kvarken och norr om Holmöarna.

2023-01-19
Fortfarande ingen större omfattning av is i Kvarken. Det finns lite tät drivis (rött) i vikarna närmast fastlandet. Ute till havs, både i västra och östra Kvarken, är det öppet vatten (blått).

Det finns dålig is mellan öarna kring Holmöarna. Där isen legat ett tag ligger en hel del snö på isen. Vattenståndsändringar har medför att det kommit upp flödvatten på isen och bildat stöpa.

2023-01-11
Det har varit några veckor över jul och nyår utan någon is i västra Kvarken. Nu finns snösörja ute i Kvarken. Inne i Norrfjärden finns drivis och snösörja som packats samman av den SO-vinden. Det ljust lila området är tunn uppbruten nyis och snösörja. Det mörkare röda området är tät drivis. Från strax utanför Pannan och in till Norrfjärden medför isen att färjan inte kan köra obehindrat, utan gångtiden blir upp mot 50 min.

2022-12-20
Det är åter i stort sett isfritt ute i västra Kvarken. Det finns is inne i Byviken och längs västra sidan av Holmöarna.

2022-12-16
Israpporten öppnar för säsongen. Det är ovanligt tidigt denna vinter.

Efter senaste dagarna kyla finns nu tunn nyis i Västra Kvarken och längs kusten norrut och söderut ner till Nordmaling. Hittills är isen genomgående mycket tunn < 5 cm. Is ligger mellan öar kring Holmön. Jäbäcksundet är fruset liksom Halörsbrejda. Det finns även nyis längs Holmöarnas östra sida.

Till helgen väntas mildare väder och mer vind och då förväntas isen bryta upp och driva norrut.