Israpport

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Dagliga iskartor i PDF-format finns tillgängliga på SMHI:s webplats vid 12-tiden på dagen. Satellitbilder är utdrag från någon av NASAs Lance Modis satelliter Terra, Aqua eller NOAA. Bilden över Scandinavien tas dagligen vid 12-tiden svensk tid och finns tillgängliga på NASA:s webplats vid 13-tiden. Satellitbilder är endast användbara vid klart väder.

2022-05-03
Nu har den mesta isen i Bottenviken lösts upp och därför kan Israpporten upphöra för denna säsong. Vattentemperaturen i västra Kvarken är nu mellan 2 – 3 plusgrader.

2022-04-25
Ingen större förändring av isläget under de senaste dagarna. Drivisen ligger fortfarande samlad ute tillhavs i norra delen av Bottenviken. Området är något mindre än för fem dagar sedan.

Kring Holmöarna släpper isen mer och mer. Istungan i Sörsundet har släppt och isen börjar vara dålig även inne på Jäbäckssundet. Även nere på Halörbrejda är isen dålig och det har gått upp på fleras ställen.

2022-04-20
Dagens satellitbild är skarp och molnfri. Den visar att drivisen i Bottenviken är mer uppsplittrad och ligger idag mitt i Bottenviken.

I norra Kvrken och södra delen av Bottenviken är det idag isfritt. Isen ligger kvar inne på Jäbäck och inomskärs, liksom en istunga i Sörsundet.

Även isen utmed land har börjat släppa. Både längs svenska och finska sidan. Issäsongen närmar sig slutet och snart kan israpporetn avslutas för säsongen.

2022-04-16
På dagens satellitbild visas hela Bottenviken och norra Kvarken. Här syns att packisen i Bottenviken har börjat splittras upp i glesare drivis. Endast mindre områden med tät packis återstår i mitten av ismassan. Det finns även spridd drivis i både västra och östra Kvarken.

Ismassan i Bottenviken har långsamt rört sig söderut, samtidig som den glesas ut. Svaga vindar, som växlar dag för dag ger bara små rörelser i isen och hjälper till att splitrra upp packisen i glesare drivis.

2022-04-14
Isläget har inte förändrats i någon större omfattning. Packis norrifrån driver sakta söderut och stoppas upp mot Holmöarna. Tät drivis (rött) passerar genom västra Kvarken nära Holmöarna med havsströmmen som idagsläget är något starkare än den svaga sydvind, som råder och vill pressa isen norrut. Närmast fastlandet finns en smal ränna med tunn nyis (lila). I östra Kvarken splittras den täta drivisen upp och blir glesare (orange). I södra Bottenviken breder den täta drivisen ut sig äebn mot finska sidan.

2022-04-12
Dagens satellitbild visar att det fortfarande finns en hel del drivis i Bottenviken norr om Holmöarba och i västra Kvarken närmast Holmön. Det går även en ränna med öppet vatten genom västra Kvarken närmast fastlandet. Även i östra Kvarken finns en hel del drivis på väg. Just nu och kommande dagar blir det bara svaga växlande vindar så isen kommer att röra sig bara långsamt fram och tillbaka besoende på vindriktning.

2022-04-10
De senaste dagarnas nordliga vindar har fått packisen i norr att börja röra på sig. Nu har isen släppt i NO och det finns en råk längs med den finska sidan. Drivisen ligger nu istället längs med den svenska kusten ända ner till Norra Kvarken. Holmöarna har stoppat upp driften lite och tät drivis (rött) driver sakta genom västra Kvarken. I östra Kvarken finns ett drivisområde (orange) med spridd drivis i söder (gult). Isen utgör ännu inget större problem för färjan, men som vinden ökar kan packisvallar åter bildas. Prognosen är dock svaga vindar den närmaste tiden.

2022-04-04
Dagens iskarta visar att iskanten i Bottenviken går mellan Jakobstad på finska sidan och Piteå på den svenska sidan. Norr därom ligger fortfarande mycket tät drivis med vallar (rött). MOt svenska sidan är drivisen lite glesare (orange och grönt).

Det blå områden längs svenska kusten från Piteå och ner söder om Holmsund markerar öppet vatten med strängar av issörja. Vitt område är isfritt.

2022-03-30
Dagens satellitbild visar att drivisen i Bottenviken släppt i norr från den fasta isen närmast land och rört sig något söderut under påverkan av den kraftiga nordvinden de senaste dagarna. Det har bildats en ränna med öppetvatten från Piteå och längs med svenska kusten upp mot Kalix och Haparanda utanför den fasta isen vind land. Isen ligger dock fortfarande långt norr om Kvarken och Holmöarna där det fortfarande är isfritt ute till havs.

2022-03-20
Satellitbilden idag visar att all is i västra Kvarkem nu drivit noruut. Det är således isfritt i både västra och östra Kvarken och även i södra delen av Bottenviken.

Det finns is kvar främst längs västra sidan av Holmöarna och inomskärs mellan öarna. Det är dock öppet i sundet mellan mellan skären (Trappskär, Lilla Fjärderägg, Stora Fjäderägg) och Holmön.

2022-03-17
Dagens satellitbild är skarp i klart väder. Den visar att en stor del av den drivis som fanns i västra Kvarken nu har börjat driva norrut efter Ales arbete under gårdagen.

Med fortsatt frisk sydlig vind och stigande vattenstånd kommer mer av drivisen att driva norrut. I övrigt finns bara strängar av gles drivis i östra Kvarken och södra Bottenviken.

2022-03-16
Det ligger fortfarande kvar ett område med tät drivis i södra delen av västra Kvarken. I övrigt är det mest öppet vatten med spridda strängar med gles drivis. Det är också i stort sett öppet vatten i Bottenviken söder om en linje mellan Piteå och Brahestad på finska sidan.

Kring land runt Holmöarna finns fast is inomskärs och läns med västra sidan av Holmöarna. Däremot finns inte mycket fast is längs med land på östra sidan av Holmöarna.

Prognosen för de kommande dagarna är fortsatt sydlig vind och stigande vattenstånd med upp till 30 cm höjning. Idag har isbrytaren Ale varit in i drivisområdet i södra delen av västra Kvarken och systematiskt brutit upp isen längs med strömfåran.

Syftet är sannolikt att göra ett försök att, i rådande väderläge med sydlig vind och stigande vattenstånd, få isen att driva iväg norrut. Målet är att tömma västra Kvarken på drivis

2022-03-13
Idag är det klart väder och sattelitbilden visar tydligt att det ligger ett litet område med tät drivis i västra Kvarken söder om en linje från Veaögern mot Skepparkallen och norra delen av Täftefjärden.

Norr om linjen är det öppet vatten med mycket spridd drivis. I östra Kvarken finns en smal sträng med drivis och i södra Bottenviken finns mindre områden med gles drivis.

2022-03-11
Efter en vecka med ganska konstanta isförhållanden, där isspännet mellan Holmön och fastlandet i norra delen av västra Kvarken legat stabilt, så förändrades läget under natten till onsdag och under tordagen. En front passerade med kraftig sydlig vind och hastigt stigande vattenstånd. Detta fick isspännet att bryta upp och driva i väg norrut. Samtidigt kom tät drivis (rött) upp söderifrån i västra Kvarken. I östra Kvarken finns mycket spridd (grönt) drivis. I Bottenviken finns mycket öppet vatten med strängar av gles drivis (blått) på svenska sidan. Färjetrafiken kunde återupptas under fredagen.

2022-03-03
Dagens satellitbild visar att Bottenviken på svenska sidan nu är i s tort sett isfri, med områden med mycket spridd drivis, ända upp till Piteå. Från Piteå och norrut mot Kalix och Haparanda finns en smal remsa med öppet vatten där isen släppt. På finska sidan däremot ligger tät drivis från Nykarleby och norrut.

Kring Holmön finns bara en smal istunga i norra delen av västra Kvarken mellan Holmön och fastlandet. Söder om Holmöarna och i östra Kvarken finns mindre områden med mycket spridd drivis. Norr om Holmön finns ett litet flak med tät drivis.

2022-02-28
Den rådande SV-vinden har fortsatt att driva isen mot NO. Det har medfört att det nu finns mycket öppet vatten (svart) i Bottenviken på svenska sidan ända upp mot Piteå. Det syns tydligt i satellitbilden till vänster.

Satellitbilden till höger visar en förstoring över Norra Kvarken. Här framgår att nyisen i norra delen av västra Kvarken ligger kvar. Även den täta drivisen i södra delen av västra Kvarken ligger kvar. Däremellan finns ett liten område med öppet vatten (svart). Norra delen av detta område ligger nära färjans farled. I östra Kvarken är det i stort sett öppet vatten med mindre områden med mycket spridd drivis.

2022-02-27

Dagens satellitbild och iskarta visar hur SV-vinden skickat drivisen mot finska sidan och norrut. Nu finns det mycket spridd drivis (grönt på kartan/mörkgrått i bilden) norr och öster om Holmöarna. I norra delen av västra kvarken finns den tunna nyisen (lila/mellangrått) kvar och söder därom har det samlats tät drivis (orange/ljusgrått). Vattenståndet fortsätter också att variera upp och ner vilket också bidrar till isens rörelser.

2022-02-26
Dagens satellit bild visar hur västvinden nu förflyttat mycket av drivisen mot finska sidan och att det nu är mycket öppet vatten i både västa och östra Kvarken samt i södra Bottenviken på svenska sidan. Nu finns bara ett tunt nyisbälte i västa Kvarken ungfär där färjans farled går. Det ligger också is nära land runt Holmöarna och ut mot Stora Fjäderägg och söder därom.

På bilden nedan, tagen från helikopter på väg mellan fastlandet och Holmön, ser man tydligt hur mycket öppet vatten det är i västra Kvarken från Färjans farled och söder ut.

2022-02-24
Idag hann det klarna upp i tid, så dagens satellitbild visar klart väder över norra Kvarken, men bara moln över Bottenviken. Dagens bild visar att drivisen, som låg söder om västra Kvarken igår, nu har pressats ihop av sydvinden och bildat en kil med tät drivis från Lillhälla och söderut (grått).

Norr därom finns tunn nyis eller öppet vatten (svart) upp mot Sikeå. I södra delen av östra Kvarken finns spridd drivis (gått) och längre norrut ligger tät drivis (vitt). Söder om Holmöarna i norra Bottenhavet är det nu helt öppet vatten.

2022-02-23
Inatt har det varit rejält kallt med temperatur ner mot – 20 grader. Idag är det mulet och satellitbilden visar bara ett grått molntäcke. Dagens iskarta visar att der skett nyisbildning under natten och förmiddagen. Området med ljust lila färg är < 5 cm nyis och mörlare lila 5-10 cm nyis. Det ligger också mycket tät drivis (rött) i Bottenviken och tät drivis (orange) i södra delen av östra Kvarken och i norra Bottenhavet.

Prognosen för kommande dygn är att det ska blåsa upp till sydlig kuling i natt med kraftigt stigande vattenstånd upp mot + 100 cm, som högst på torsdag em. Ökande vind kommer då att bryta upp den tunna nyisnen. Till helgen väntas vinden vända till nordlig och västlig, varvid vattenståden åter väntas sjuka ner mot + 50 cm. Dessa variationer i vind och vattenstånd kommer att orsaka isrörelser först åt norr och sen åt söder, vilket kommer att förändra isläget.

2022-02-22
Åter en dag med klart väder. Dagens satellitbild är skarp och klar. Den visar hur nyisen i västra Kvarken släppt ungefär där färjans farled går. Där är det öppet vatten och isen har drivit undan söderut och bildat band av drivis (grå strimmor). Norr om farleden längs kusten norrut ligger tunn nyis med områden med tätare drivis (grått). Längre ut i södra Bottenviken och resten av Bottenviken norrut samt i östra Kvarken ligger däremot tät drivis (vitt). I södra delen av östra Kvarken spricker dock drivisen upp och driver söderut i stora sjok.

2022-02-20
Dagens iskarta visar att nattens kyla lett till att det sker nyisbildning (lila) i det område som tidigare i stort sett var öppet vatten igår eller spridd drivis. Nyisen är dock tunn < 5cm och vid sjögång bryts den upp. Under dagen kommer det att vara en svag sydlig isdrift orsakad av den svaga NO-vinden, I morgon väntas NO-vinden öka och bryta upp den nyis som bildats. NO-vinden, som väntas vrida mot O, kan också komma att skapa isdrift från finska sidan.

2022-02-19
Idag har det varit klart väder och dagens satellitbild visar att det i västra Kvarken finns ett stråk med öppet vatten närmast fastlandet (svart). Det mörkgrå området närmare Holmöarna är spridd drivsis med tunn nyis. Det vita omrrådet närnast västra sidan av Ängesön är snötäkt is.

Man kan också se att det är öppet vatten i östra Kvarken närmast Holmöarna och i ett stråk upp i Bottenviken längs svenska sidan. Stråket löper ända upp till Bjuröklubb. I övrigt är det mer eller mindre tät drivis i Bottenviken.

2022-02-17
Iskartan idag visar att den den nordliga vinden och fallande vattenstånd har fått den täta drivisen i västra Kvarken att driva söderut och kvar finns spridd drivis (gult). Den kompakta täta drivisen (orange) nu ligger söder om Holmöarna och i östra Kvarken. Både norr och öster om Holmöarna är det öppet vatten med nyisbildning med hopskjutna tunna flak (lila).

2022-02-15
Dagens iskarta visar främst att det täta packisbältet i södra delen av västra Kvarken (rött på gårdagens karta) har brutis av NO-vinden till tät drivis (orange) som pressas mot fastlandet och har lämnat en ränna med gles drivis närmast Holmöarna (grönt). Även i den norra delen av västra Kvarken har NO-vinden pressat ihop den spridda drivisen (gult på gårdagens karta) till tät drivis (orange) i hela västra Kvarken. Vattenståndet har också fallit från + 80 cm vid midnatt till måndag till + 37 cm vid lunchtid idag. Vattenståndet kommer att fortsätta att fluktuera upp och ner kommande dagar.

2022-02-14
Isläget har inte förändrats nämnvärt. Dagens iskarta visar att det är spridd drivis (gult) mitt i norra delen av västra Kvarken och en remsa öster om Holmöarna i östra Kvarken. I övriga östra Kvarken ligger drivis (orange) och i Bottenviken på svenska sidan finns ett område med nyisbildning (lila) medan det är tät drivis med vallar (rött) på finska sidan av Bottenviken. I södra delen av västra Kvarken ligger området med tät drivis (rött) kvar. Söder om det finns mycket spridd drivis (grönt) och sen öppet vatten i Bottenhavet.

2022-02-11
Idag är det klart väder och det gav en skarp och tydlig satellitbild. Här ser man att det nu är mycket öppet vatten både norr, öster och söder om Holmöarna. I östa Kvarken finns några stråk med mycket spridd drivis. I västra Kvarken ligger tät drivis i södra delen. En v-formad kil med öppet vatten går ner i mitten av norra delen av västra Kvarken. Kilen spets ligger söder om Ostnäs och fortsätter i en smal ränna söderut genom drivisbältet ända ut till öppet vatten i söder. Det innebär att större delen av färjans farled idag är isfri. Det ligger bara is i Norrfjärden och i Byviken.

2022-02-09
Dagens satellitbild visar att det ligger tät drivis i södra delen av västra Kvarken från Tavlefjärden och över mot Holmögadd (jämn grått). Norr om det området finns ett gråmelerat område med spridd drivis mitt i Kvarlen från Täftefjärden och upp mot norra delen av Holmön. Från Ostnäs och norrut nära fastlandet finns en ränna med i stort sett öppet vatten. Norr därom är det ett område med öppet vatten med mycket spridd drivis upp mot Ratan. I östra Kvrken är det öppet vatten. Det är också i stort sett öppet vatten i södra delen av Bottenviken. Den täta drivisen finns nu norr om Skellefteå.

2022-02-06
Idag är det mulet med snöfall och kraftig SO-vind med snödrev. Det har packat samman isen i Kvarken så strak ispress har uppkommit mot fastlandet.

Dagens iskarta visar på tät packis med ispress (röd) längs fastlandet i västra Kvarken och även ute i Bottenviken. Närmare Holmön där det var öppet vatten i går finns nu tät drivis (orange). I den ispress som nu råder tar sig färjan inte ut från Norrfjärden.

2022-02-05
Dagens satellitbild visar att isen är uppbruten i västra Kvarken med drivis mot fastlandet och ett område i nord-syd med öppet vatten mitt närmast Holmön. Det öppna området sträcker sig från öppet vatten i syd och upp norr om Holmöarna. Även i östra Kvarken är det öppet vatten med spridd drivis.

Det stigande vattenståndet kulminerade i natt med +86 cm och är nu sjunkande ner mot +50 cm i natt för att sen åter stiga till + 70 i morgon kväll. Sen kommer vattenståndet att svänga mellan +50 och + 60 cm i början av nästa vecka. Det kommer således inte vara samma svängningar i vattenståndet den närmaste tiden som det varit senaste veckorna..

Foto: Ulla Löfgren

2022-02-04
Nu blåser det kraftig sydvind och vattenståndet stiger snabbt. Vinden väntas kulminera i natt och sakta avta till lunchtid i morgon. Vattenståndet är nu + 60 cm och väntas nå max på +90 cm vid midnatt.

Detta har fått isen att bryta upp. Ullas bild här intill visar att isen har släppt och nu driver norrut med god fart. Håller detta i sig kan det åter vara isfritt i morgon.

Dagens iskarta från kl 12.00 ligger dock lite efter så den utesluts idag. Ullas bild får illustrera isläget i västra Kvarken. Bilden är tagen från Ullas köksfönster vid 14-tiden idag.

I östra Kvarken finns mycket tät drivis och Atle assisterar ett fartyg åt gången genom den trånga farleden mellan Holmögadd och Valsörarna.

2022-02-02
Dagens iskarta visar att drivisen tätnat norr om Holmöarna och ut i södra Bottenviken och östra Kvarken (orange). Nyisbildning (lila) sker också i södra delen av västra Kavrken där det var öppet vatten i går.

Prognosen för vattenståndet visar fortsatt stigande vatten ända till +90 cm på lördag morgon, innan det vänder nerdåt igen och pendlar mellan + 50 och + 70 cm de kommande dagarna. Atle kommer att assistera färjan på tordag eller fredag när vinden vänder till syd.

2022-02-01
Senaste dagarnas kyla har medfört isbildning och nu finns tät drivis (orange) norr om Holmöarna och ett bälte med spridddrivis (gult) från Ratan och söder ut längs Holmölandet i Västra Kvarken ner mot Holmsund är det öppet vatten. Även i Östra Kvarken och södra Bottenviken finns spridd drivis (gult) och mycket spridd drivis (grönt). Vattenståndsvariationen fortsätten och i går morse vände vattenståndet på -30 cm och kommer att stiga till + 70 cm till kvällen den 4 februari. Det kommer att sätt fart på vattenrörelser norrut så isen förväntas driva mot norr.

2022-01-29
Senaste dygnen har det varit lite kallare och nyis har bildats (lila) i Norra Kvarken och en bit upp i Bottenviken. Isen är dock tunn och har successivt brutis upp av den ökande vinden. Nu finns områden med drivis i västra Kvarken. Under kommande natt vrider vinden till nordlig och då väntas ispress uppstå igen i Byviken, vilket kan störa färjetrafiken. Vattenståndet är nu stigande och väntas sen vända till snabbt fallande i när vinden vrider mot norr.

2022-01-25


Fortfarande i stort sett isfritt i Kvarken, vilket framgår av dagens satellitbild. Det finns enstaka strimmor med drivis och issörja som driver fram och tillbaka med de växlande friska vindarna och det skiftande vattenståndet. Vindarna växlar nästan varje dag mellan nord och syd och vattenståndet pendlar de närmaste dagarna mellan 0 cm och + 50 cm.

2022-01-20
Dagens satellitbild visar att större delen av Bottenviken är helt utan is till havs. Is finns bara längst uppe i norr där den fasta isen ligger kvar utanför Luleå, Kalix, Haparanda och Uleåborg. I östra Kvarken och längs Finska kusten finns spridd drivis som skymtar under det glesa molntäcket som ligger längs Finska kusten och in över Finland.

Vattenståndet är nu snabbt sjunkande efter att ha toppat på + 50 cm i natt. I morgon fredag väntas vattenståndet bottna på – 50 cm för att sen snabbt åter stiga till + 40 cm till på söndag och + 50 på måndag.

Med dessa snabba växlingar i vattenståndet kommer aldrig någon is att kunna växa till ute till havs. Särskilt som det inte kommer att vara någon kyla att tala om under resten av Januari.

2022-01-19
I går släppte isspännet mellan södra Holmöarna och fastlandet och började driva norrut i den sydliga vinden och stigande vattenståndet. Nu finns endast spridd drivis i både västra och östra Kvarken samt södra Bottenviken (gult). Söder om Holmön längs med västra sidan av södra delen av Holmöarna finns ett smalt packisbälte (rött) med ett område med jämnare is innanför packisen närmare Holmölandet. Där går det att åka skridskor om man vill.

2022-01-15
Dagens satellitbild är något oskarp p g a molnslöjor. Man kan dock tydligt se att isspännet nu är mycket smalt. Det är det gråvita området mellan linjerna med röda prickar. I isspännet finns även några områden med tjockare tät drivis, vilket syns som vita fläckar i det gråvita.

Vinden har nu avtagit och isspänet ligger still. Under morgondagen ska vinden åter öka upp mot SV-kuling i byarna. Vattenståndet var som lägst i morse med – 17 cm och är nu påväg upp igen mot + 50 cm i morgon kväll, för att sen snabbt sjunka till – 10 cm på måndag kväll när vinden vrider mot nord..

2022-01-14
I den kraftiga västvinden har den skyddande packisvallen (rött) mellan Holmsund och Holmögadd nu pressats ihop mot Holmögadd. Det innebär att det smala isspännet mellan Holmöarna och fastlandet i södra delen av västra Kvarken (lila) nu ligger exponerat både åt norr och söder. Det ökar risken att spännet bryts upp när vinden vänder mot syd i morgon. Vattenståndet kommer också att fortsatt fluktuera med en halvmeter upp och ner de närmaste dagarna, vilket kommer att påverka isens stabilitet och rörelser. Sannolikheten är stor att isspännet bryts upp och driver iväg så att det åter blir helt isfritt i västra Kvarken.

2022-01-13
Nu har den mesta isen kring Holmöarna brutit upp och drivit iväg mot norr. Det finns områden med spridda stråk av drivis i det öppna vattnet (blått). Som framgår av högra bilden, som visar hela Bottenviken, är större delen nu isfri.

Vänstra bilden visar Norra Kvarken. Här ser man att i södra delen av västra Kvarken håller packisvallen mellan Holmögradd och Holmsund (rött) fortfarande stånd. Norr om vallen, men söder för färjans farled, finns rester kvar av nyisområdet (lila), som tidigare täckte större delen av västra Kvarken. I östra Kvarken är det isfritt.

2022-01-12
Ny isen i Västra Kvarken har brutits upp och det finns nu gott om öppet vatten. Stampvallen i söder ligger kvar och den uppbrutna isen driver norrut i den sydliga vinden.

Det är mycket öppet vatten utanför Bergudden och vidare norrut längs strömfåran ända upp för bi Lillhällan och Sköthällan.

2022-01-11
I den sydliga vinden har gårdagens täta drivis packats ihop till en stampvall mellan Holmögadd och Holmsund (rött). Söder där om finns nu spridd drivis (gult). Norr därom ligger isen i stort sett still (lila). Det finns lite flödvatten på isen närmast land längs Holmöns västra sida beroend på ökande vattenstånd.

Vattenståndet har successivt ökat från ca + 10 cm över normalt vid lunchtid i går till + 40 cm vid lunchtid idag. Prognosen är att vattenståndet kommer att fortsätta öka till + 60 cm i morgon fm. Sedan kommer det snabb att sjunka till + 40 cm på onsdag em för att sen åter öka till + 60 cm på torsdag morgon. Därefter väntas det sjunka kraftigt till -10 cm på lördag fm och därefter åter öka kraftigt till + 45 cm på söndag morgon. Dessa svängningar i vattenståndet kan komma att påverka isrörelserna.

2022-01-10
I senste dygnets kyla har öppet vatten i Västra Kvarken, mellan områden med drivis, frusit till jämn tunn nyis (5-10 cm), med områden med infrusen drivis med vallar (lila).

Söder om Holmöarna ligger ett stor område med tät drivis (orange). Ute i Bottenviken och Östra Kvarken finns ett större område med tät packis (rött). Större delen av Bottenviken är nu täkt av packis (rött) och däremellan nyis (lila).

Ale har nu lämnat Byviken och ligger och assisterar fartyg i farleden sydost om Holmögadd. Färjan har hittills kunnat trafikera utan större hinder efter Ales insats. Nu väntar dock två dagar med oväder så trafiken kommer sannolikt åter att stoppas.

2022-01-08
Dagens iskarta visar att spridda drivisen i Västra Kvarken har blivit tätare (gult) och då vinden varit ostlig under dagen har packisbältet (rött) kommit närmare svenska kusten. Nu ligger packisbätet kloss mot östra sidan av hela Holmöarna. Det finns en hel del vallar i drivisen i Västra Kvarken som ställer till det för färjan som i dagsläget inte kan köra utan isbrytarassistans.

2022-01-07
I den rådande NV-vinden har mycket av den täta drivisen släppt från land. Isen har drivit ut i Bottenviken och Östra Kvarken och bildat ett packisbälte (rött ). Kvar ute i Västra Kvarken finns nu bara spridd drivis (grönt). Däremot ligger dock packisen (röd) kvar i Byviken och på norra och östra sidan om Holmöarna kvar.

Dagens satellitbild är något stympad men man kan se hela Holmöarna. I bilden kan man tydligt se den packis, som ligger norr om Holmön och i Byviken (vitt), medan det grå området i västra Kvarken är spridd drivis. Ju mörkare färg desto mer öppet vatten.

I öster mot finska sidan finns nu det packisbälte som släppt från svenska sidan. Mellan Holmöarna och packisbältet mot finska sidan finns ett smalt stråk med mörkare färg där det endast finns spridd drivis. Söder om Holmöarna finns ett V-format område med spridd drivis.

2022-01-06
Runt Holmöarna finns nu ett område med tät drivis (orange). Mot land norr och öster om Holmöarna finns mindre områden med tät packis (rött).

Mellan Lillhällan och Sköthällan finns en packisvall. Innanför den finns uppbruten drivis i Byviken. Utanför Vintervägskroken och Bergudden finns områden med öppet vatten mellan bälten med tät drivis, vilket framgår av bilderna nedan.

Byviken
Vintervägskroken
Bergudden

2022-01-04
Nu finns åter drivis och nyis i Västra Kvarken. Iskartan visar på nyis närmast fastlandet (lila) och drivis närmast Holmön (gult). I den nordliga vinden uppkommer ispress bl a i Byviken, vilket ställer till med problem för färjetrafiken som för närvarande är inställd.

Även i Östra Kvarken finns områden med tät drivis (orange) och drivis (gult) samt nyis (lila) närmast Finska kusten.

2021-12-29
I den rådande sydvinden har all is i västra Kvarken nu drivit norrut. Dagens iskarta från SMHI visar att det i stort sett är öppet vatten ute i västra och östra Kvarken (blått). Norr om Holmöarna finns tät (orange) och spridd drivis (gult). I Norrfjärden, innanför Pannan, är det öppet vatten. Från yttre gröna bojen finns uppbruten drivis och issörja in till kaj. I norra delen av Norrfjärden, norr om färjans farled, finns drivis ända upp mot Kärringskär och vidare norrut längs med kusten.

Vy norrut från Bergudden visar öppet vatten och områden med drivis och nyisbildning.

2021-12-27
Israpporten börjar för säsongen.
Senaste dagarna med en lite kallare dagar och nätter med lugnt väder har medför att drivis samlats längs Värsterbottenskusten och i Västra Kvarken blandat med nyisbildning. Det är spridd drivis med stora och medelstora och sönderbrutna isflak 5-20 cm tjocka, med snö- och issörja däremellan. Blandingen av nyis och isflak med snösörja bildar en tjock seg massa som rör sig med vind och strömmar.

På SMHI:s iskarta från idag ser man att ett stort område längs Västerbottenskusten, som omsluter Holmöarna, täcks av nyisbildning med inslag av drivis (lila).

Prognosen för de närmaste 10 dagarna är att vi får in mildare väder redan i morgon med temperatur runt nollan eller några plusgrader och frisk sydlig vind (5-12 m/s) och några minusgrader till kommande helg med nordliga vindar igen. Om denna prognos håller kommer ismassan först att driva norrut och sedan söderut till helgen. Isförhållandena kan därför förväntas variera dag för dag.

Isen har ännu inte påverkat färjan i någon större omfattning och turerna håller i stort tidtabellen.