Israpport

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Dagliga iskartor finns tillgängliga vid 12-tiden på dagen.

Satellitbilder är utdrag från NASAs Lance Terra Modis satelliter. Bilden över Scandinavien tas dagligen vid 12-tiden svensk tid och finns tillgängliga vid 13-tiden.

2021-01-26
Israpporten börjar för säsongen.
Senaste dagarnas snöfall och nu med en lite kallare natt och lugnt väder har medför att drivis samlats längs Värsterbottenskusten och i Västra Kvarken. Det är spridd drivis med snö- och issörja däremellan. Blandingen av is och snösörja bildar en tjock seg gröt som rör sig med vind och strömmar.

På SMHI:s iskarta från idag ser man att ett stort område längs Värsterbottenskusten som omsluter Holmöarna täcks av denna isgröt (orange). Det är denna isgröt som bromsar färjans framfart så restiden i em blev 3 tim tur o retur. Där av den inställda första morgonturen i morgonbitt. Man vill gärna köra när det är ljust så man ser öppningar i isgröten som kan underlätta färden.

Prognosen för de närmaste 10 dagarna är en temperatur på 5-10 minusgrader och nordlig vind på 5-12 m/s. Om denna prognos håller kommer isgröten att driva söderut och isförhållandena kan förväntas variera dag för dag.