Möte med Kommunen

HUF och KOM-gruppen hade ett möte med Kommunen i går med anledning av TrV beslut. Kommunen delar vår uppfattning och hur de ska agera är under beredning. Mer info kommer om detta kommer senare.