Info om vintertrafiken

Information från ledchefen

Svävaren har genomgått service och skall vara redo för nyttjande när behovet eventuellt kommer. Innan isen är tillräckligt stark och preparerad för svävaren kommer självklart H.E kämpa på.

I nuvarande övergångsperiod mellan färja och svävare kan isvallar och issörja bli för tjock för att forcera på ett sätt som inte äventyrar H.E’s funktion. Om vi då behöver ställa in överfarten så kommer helikopter sättas in efter fem vardagar. Enligt avtalet skall helikoptern trafikera leden enligt nedan:

  • Måndag till fredag.
  • En tur- och retur på morgon.
  • Helikoptern kan vända och hämta väntande personer men enbart personer.
  • En motsvarande tur och retur på kvällen.
  • Helikoptern kommer INTE flyga i mörker. Ljusförhållanden är avgörande för när helikoptern kan börja respektive sluta flyga.
  • Helikoptern tar inte gods.
  • Förlängd flygsträcka alternativt mellanlandningar är inte tillåtet.