2020-03-16 Inställt möte

SRF:s fysiska möte har ställts in p g a Coronaviruset, men ett digitalt årsmöte kommer att hållas på f m Söndag 2020-03-29, med max en representant från varje förening. Mer info kommer senare.