KOM-gruppen – Äldre notiser

2019-10-24
Info från möte med Trafikverket om Holmöleden
Tisdag den 22 oktober hölls ett möte om Holmöleden. Närvarande var HUF, KOM-gruppen, Trafikverket, Färjerederiet, Kommunen och Länsstyrelsen.

2019-09-06
Info om färjan

Capella försvinner på varv i helgen. På söndag morgon kl 8 (första turen från Norrfjärden) avgår Capella mot Holmön och har med besättningen till Helena, som kommer att ta över trafiken med turen kl 9 från Holmön. Capella avviker då mot varv och räknar med en dagsljusfärd ner till Gustavsvik.

2019-08-26
Nya förutsättningar

Ledchef Tobias Stenborg fick inte förlängning på sin 6-mån provanställning. En skeppare har också slutat. Det innebär lite personalbrist i nuläget. Distrisktchefen för Norra Roslagen kommer tillfälligt att vara ledchef även för Holmöleden. En ny ledchef och skeppare kommer att rekryteras under hösten.
KOM-gruppen kommer att agera för ett möte inom kort med den tillfällige ledchefen för planering inför vintern avseende svävarled, helikoptertransporter och skoterled.

2019-08-13
Info inför hösten

Påminner om att Capella går på varv för årlig service v.37-40, cirka 9 september till 6 oktober. HE ersätter.

Datum för renoveringen av kajen (spontning HE:s färjeläger) är ännu ej satt, TRV/F meddelar så fort de vet datum.

Gästhamnspirens tillstånd vid ”sockerbiten” är kritiskt, TRV/F är medvetna om detta och har lyft frågan internt om vad som bör göras.

2019-05-23
Helena försenad

Helena Elisabeth väntas tillbaka till Holmön från varvet i månadsskiftet maj/juni. Det är leverans av den nya stolarna som är försenad. Därför tar varvsbesöket en vecka extra.

2019-04-26
Rapport från mötet med myndigheterna den 24 april.
Nu finns en sammanfattning från mötet att läsa.

Ännu äldre material finns på gamla Holmöportalen