Holmön Byviken Ekonomiskförening

Hamnföreningen

På denna websida kommer inledningsvis kortfattad information om föreningens arbete att presenteras. På sikt kommer föreningen att utveckla denna informationskanal med information till såväl medlemmar som besökare som nyttjar hamnen i Byviken.

Notiser från styrelsen

2019-09-25
Höstens arbetsdag

I år testar vi en senarelagd arbetsdag till efter älgjakten lördagen den 19 oktober kl 10 vid föreningshuset.

2019-07-11
Årsmötet
Årsmötet flyttas till den 27 juli, då årsmöteshandlingar inte hinner bli klara i tid.

2019-06-30
Översyn av bojar

Med hjälp av dykare har nu en översyn har gjorts av bojarna i gästhamnen. Nu finns 8 bojar för förtöjning i gästhamnen.

2019-05-23
Påminnelse om städdagen den 26 maj.

2019-05-16
Vårens städdag

Söndag den 26 maj kl 10.00 är det städdag i hamnen.
Slyröjning och trädfällning, flytta bänkar och bord, städning i föreningshuset, utsättning av Y-bommar, städning av dass och servicebyggnaden. Samling vid föreningshuset för genomgång + kaffe. Avslutar sen välförtjänt med korv med bröd och dryck.

Kalendarium

2019-10-19
Arbetsdag i hamnen
Samling vid föreningshuset kl 10. Upptag av Y-bommar, vinterställning av blombänkar, rastbord mm. Fika kommer att serveras.

2019-07-27

(OBS! Nytt datum) Årsmöte kl 10.00 vid föreningshuset. Mer info kommer senare.

2019-05-26
Städdag i hamnen

2019-03-23
Styrelsemöte kl 11.00 hos Olle F i Byviken.

Viktiga dokument

Äldre material finns på gamla Holmöportalen

Funktionärer mm

Bankgironummer
Bg 5420-1033

Styrelse 2019
Olle Forsgren, ordf
B-G Pettersson, kassör
Petter Lämås, sekr
Olle Nygren, ledamot
Staffan Lindkvist, ledamot
Benny Brakander, ledamot
John Brakander, ledamot
Bert Tegström, ledamot
Hannes Lundberg, ledamot

Lena Tegnér, suppl
Rickard Berglund, suppl

Hamnfogde
Vakant (adj styrelsen

Revisorer
Mats Carlsson, ord
Lars Brakander, suppl

Valberedning
Åsa Engman
Karin Lundemark

Stadgar (PDF-fil)