Holmön Byviken Ekonomiskförening

Hamnföreningen

På denna websida kommer inledningsvis kortfattad information om föreningens arbete att presenteras. På sikt kommer föreningen att utveckla denna informationskanal med information till såväl medlemmar som besökare som nyttjar hamnen i Byviken.

Notiser från styrelsen

2020-05-06 Påminnelse
Hamnföreningen påminner om att parkeringen intill kajen i Byviken endast gäller för medlemmar och endast under 12 timmar. Är parkeringen full hänvisas bilar till den allmänna parkeringen söder om affären.

2020-04-27
Vårens aktiviteter
Den 2 maj samlas vi kl 10.00 för att sätta ut Y-bommar, bänkar och bord. P. g. a. coronasituationen serveras ingen korv/öl eller fika.
Den 28 maj har vi ett extra årsmöte för att godkänna den bordlagda kassarapporten från föregående år och bevilja ansvarsfrihet till den styrelsen.

2019-09-25
Höstens arbetsdag

I år testar vi en senarelagd arbetsdag till efter älgjakten lördagen den 19 oktober kl 10 vid föreningshuset. Upptag av Y-bommar, vinterställning av blombänkar, rastbord mm. Fika kommer att serveras.

Kalendarium

2020-05-28
Extra årsmöte
Prästgården kl 11.00.

2020-05-02
Arbetsdag i hamnen
Samling kl 10.00.

2019-10-19
Arbetsdag i hamnen
Samling vid föreningshuset kl 10.

Viktiga dokument

Äldre material finns på gamla Holmöportalen

Funktionärer mm

Bankgironummer
Bg 5420-1033

Styrelse 2019
Olle Forsgren, ordf
B-G Pettersson, kassör
Petter Lämås, sekr
Olle Nygren, ledamot
Staffan Lindkvist, ledamot
Benny Brakander, ledamot
John Brakander, ledamot
Bert Tegström, ledamot
Hannes Lundberg, ledamot

Lena Tegnér, suppl
Rickard Berglund, suppl

Hamnfogde
Vakant (adj styrelsen

Revisorer
Mats Carlsson, ord
Lars Brakander, suppl

Valberedning
Åsa Engman
Karin Lundemark

Stadgar (PDF-fil)