Prästgårdsboden öppnar

Nu på lördag 15 juni klockan 15.00 öppnar vi upp prästgårdsboden för första gången detta år!

Sara Renland-Forsman, student vid arkitekthögskolan, presenterar sitt kandidatarbete där hon har haft Holmön och boendefrågor som utgångspunkt för sina undersökningar. Vi kommer även visa lite mer från studentarbeten som gjorts under året.

HUF och bygdebolaget kommer informera om saker som är på gång på Holmön, bland annat lite nyheter kring pågående och kommande projekt.

Läs mer