Slamtömning

Allmiljö, på uppdrag av Vakin, kommer börja tömma slambrunnar redan nu i maj ute på Holmön. De brunnar som har tömning var 2:a och 3:e år mm, kommer att tömmas i första hand i vår. Detta medför att vi inte behöver belasta färjan så hårt på hösten och kommer att hinna tömma allt innan september månads utgång, vilket inte hunnits med tidigare år, bl a p g a att Capella har varvsbesök på hösten. Det innebär att det nu blir två perioder per år som slamtömning kommer att ske. En till fördel är att om någon anläggning behöver extra tömning kan detta planeras in bättre, utan att det måste bli en extra resa bara för den anläggningen.  

Allmiljö kommer boka upp lite tider och efter det göra ett schema. Det är 23 brunnar som kommer att tömmas undan nu i maj.