Ny turlista för färjan

INFO FRÅN KOM-GRUPPEN: NY TIDTABELL PÅ HOLMÖLEDEN – FLER TURER ÅRET OM

Här kommer en positiv nyhet efter denna vinter. Så snart färjan börjar gå igen kommer den göra det med en ny turlista – indelad på tre säsonger och med fler turer året om!

Kort bakgrund

Färjerederiet har haft en önskan om att göra samtliga turer till “vändande” turer, det vill säga att färjan avgår från Byviken så snart den lossat och lastat klart. Anledningarna till det är att man vill spara på bränsle, samt minska slitaget på Capella då färjeläget på Holmön inte är anpassat. KOM-gruppen motsatte sig detta förslag då vi ser ett behov av att färjan avgår senare från ön, detta för att minska stress för näringsidkare som lossar och lastar. Vi föreslog istället en ny turlista där ungefär hälften av avgångarna är vändande, och att vi i utbyte får ett antal nya turer som vi tror behövs för hela Holmön.

Turlistan – indelad på tre säsonger

Den största förändringen är att vi går från en tvådelad till en tredelad turlista – en för sommaren (vecka 25-33), en för vintern (vecka 44-15) och en för hösten och våren (vecka 34-43 samt vecka 16-24).

På vinterturlistan är en ny kallelsetur på fredagar tillagd – 13.00 från Norrfjärden och 13.45 på Holmön. Vi hoppas att den ska kunna användas likt onsdagsturen (12.00/12.45) för korta ärenden till stan, möjlighet för hantverkare och andra att jobba halvdagar på ön, men också för att fler ska kunna ta tidig helg.

Höst- och vår-tabellen innehåller förutom extraturen på fredagar även en extratur på lördagar – 12.00 från Norrfjärden och 12.45 från Holmön (kallelse).

Sommarturlistan innehåller också extraturen på lördagar – 12.00 från Norrfjärden och 12.45 från Holmön, dock inte som kallelsetur sommartid.

Vändande turer, vad innebär det?

Vändande turer innebär att avgången från Holmön är tidigarelagd med 15 minuter, oftast till .45 istället för heltimme. Så klart innebär det att färjan ska lossa och lasta som vanligt, vilket innebär att avgångarna ibland kommer att bli senare. Färjan ska dock aldrig gå tidigare än vad som står i tidtabellen.

De vändande turerna är första och sista varje dag, samt på turer mitt på dagen, till exempel vardagar 06.00 (Norrfjärden) – 06.45 (Holmön), 18.00 (Norrfjärden) – 18.45 (Holmön) och sommarlistans vardagstur 11.10 (Norrfjärden) – 11.55 (Holmön).

Vi hoppas att den vändande turen på morgonen (06.45 från Holmön) kan vara till nytta för personer som jobbar på fastlandet!

Frågetecken

KOM-gruppen önskade fler turer än vad vi i slutändan fick. Till exempel önskade vi en till tur på söndageftermiddagar, men Färjerederiet behövde en dag i veckan avsatt för längre service/bunkring m.m. Vi har också påtalat att vi tror att några av de vändande turerna (första turen på sommarturlistan bl.a) ofta kommer bli försenade på grund av soptransporter m.m. Vi är överens med Färjerederiet att tillsammans jobba för att förebygga stressade situationer.

Sammanfattning

KOM-gruppen har sammanställt önskemål som framförts genom samtal med berörda parter under åren. Det är svårt att hitta en tidtabell som passar alla, inte minst då vi ser färjans stationering på fastlandet som den största begränsningen för en trafik som är anpassad till öns behov. Vi är dock positiva efter en konstruktiv process och har goda förhoppningar att vi kan samarbeta med Färjerederiet även i framtiden för att ytterligare göra tidtabellen bättre.

Med den här tidtabellen får vi fler turer året om, på tider som vi tror att fast- och deltidsboende, näringsidkare och besökare har glädje av. För frågor och synpunkter, kontakta KOM-gruppen genom Jorik på otterbjork@gmail.com