Info och fråga från KOM-gruppen

Isläget på Kvarken ser mycket bra ut. Slät och fin is som växer i bra takt. En första rekognosceringstur med skoter genomfördes idag.

Färjerederiet har ännu inte förberett för någon svävartrafik, KOM-gruppen har meddelat att det finns personer på Holmön som kan lejas för rekognoscering samt utstakning av led. Vi har ännu inte fått svar på frågan, så vi får anta att svävartrafik kan sätta igång tidigast under mitten av nästa vecka.

Kom-gruppen har som meddelats tidigare tilldelats medel från Umeå kommun för att underlätta transporter vintertid. Som läget ser ut nu har vi begränsade möjligheter att både tillgodose extra helikopterturer och rekognoscering samt underhåll av skoterled. Vi uppvaktar myndigheter för att få mer pengar för det sistnämnda.

Vi behöver helt enkelt vara mycket noggranna med hur vi spenderar pengarna, i synnerhet nu när vi måste ta höjd för en mycket lång vintersäsong.

Vi undrar därför: vilka har behov av transporter till eller från Holmön närmsta dagarna (lördag 6 januari – onsdag 9 januari). Meddela Jorik på 070-5560142 (sms efter 20.00 pga små barn).