Byalunchen idag

Idag var det byalunch på Prästgården med julgröt. Temat för lunchen var friluftsliv. Kommunen ska uppdatera sitt kartmaterial över Holmön och Länsstyrelsen håller på mied reviderung av skötselplanen för reservatet och vill gärna kunna lägga in fler attraktiva platser, leder mm som ingår i skötselplanen. HUF deltar i projektet genom att identifiera befinsliga platser, leder mm som idag inte finns med i kartmaterialet. Det finns också möjlighet att önska nya leder och annat av intresse för besökare till Holmön.

Efter grötlunchen delades deltagarna upp i tre grupper som fick arbeta med var sin karta och lägga in befintliga och önskade ställen, leder mm. Resultatet ritade grupperna in på var sin stor karta över Holmöarna. Kartorna kommer HUF att sammanställa och presentera för Kommunen och Länsstyrelsen. Förhoppningsvis kommer mycket av detta med i det nya kartmaterialet.

Byalunch med julgröt
Grupparbete med att rita in befintligt och nytt på kartan
Karta med inritat befintligt och ev nytt material