Påminner om …

… på lördag Ängesövägens samfällighet har årsstämma

… på lördag besöker ”Vän i Umeå” Holmön

… på söndag har HAEF och HLAB årsstämmor

… på söndag är det vernissage på Båtmuseet som öppnar för säsongen.