Påminner om …

… på lördag är det arbetsdagar (vid skjutbanan och affären) samt öppet på ÅVG.

… nästa vecka kommer sotaren

… på måndag sista digital mötet i Erasmusutbildningen