Åkervägen avstängd

Slitaget på Åkervägen är stort och Holmön Byamäns samfällighetsförening har nu bestämt att stänga vägen för genomfart. Nu är därför Åkervägen avstängd för genomfart med motorfordon. Det går att köra in från norr och upp till Ödekyrkogården. Avstängningen ligger strax söder om uppfarten till ödekyrkogården. Det går fortfarande bra att komma fram med cykel och till fots längs Åkervägen.