Infomöte om kommunikationsutredningen

Det kommer att vara möjligt att delta digitalt i det informationsmöte om kommunikationsutredningen som håll den 11 maj kl 17:15. Det finns möjlighet att delta digital med följande länk:

https://us06web.zoom.us/j/81632320742?pwd=Z1VZelN6WkFxU0Y2Mk5OL25VdzdIdz09

Dock med reservation att det finns en risk att man som extern deltagare får svårt att hänga med i de efterföljande diskussionerna. Man kan ta del av presentationerna hyfsat men sen kan det bli svårare. Vi vill ändå erbjudan den möjligheten för de som så önskar.