Sjöräddningsövning

Just nu pågår en sjöräddningsövening i västra Kvarken. Ett antal enheter från bl a Kustbevakningen, SSRS, Lots och Sjöräddningen agerar i en övning där Capella är den olycksdrabbade. I Norrfjärden står sjöräddningshelikotern och ute till havs finns flera enheter.