Tillfälligt P-förbud

Under v 47 kommer grävning för fiber ske i Norrfjärden. Parkering är då inte tillåten längs vägen under den tiden. Det rör sig om området med snedparkeringen längs högersida av vägen och ner mot färjeläget samt vägkanten ovanför snedparkeringen mitt emot garagelängorna. Se bild nedan.