Holmökarta

Holmön har saknat en bra vandrings- och turistkarta som kunnat vägleda både öns boende (fast- och deltidsboende) samt besökare till olika platser runt om på ön. Nu finns den av den typ som används vid orientering. Läs mer