Info om slamtömning

Allmiljö har påbörjat höstens slamtömning med några besök på ön förrförra veckan. Det har dock varit ont om tider på Capella. Kvar återstår ett 30-tal anläggningar att tömma. Nu är Capella på varv och slambilen ryms inte på Helena Elisabeth.

När Capella kommer tillbaka återkommer Allmiljö med slambilen, preliminärt fr o m måndag 19 september (beroende på när Capella är åter). Enligt avtalet med Vakin ska slamtömningen vara slutförd under september månad.