Vägarbetet i Norrfjärden

På måndag återupptas vägarbetet i Norrfjärden efter semesterperioden.

Det innebär att P-förbud längs Norrfjärdsvägen åter kommer att införas under tiden vägarbetet pågår.

Vet du med dig att du parkerat längs vägen och planerat att vara på Holmön även nästa vecka så bör du senast måndag ombesörja att flytta bilen till parkeringen. Efter Visfestivalen lär det finnas bättre med lediga platser på parkeringarna.