Info om vägarbetet

Hittills har asfalteringen gått geschiwint. Nu är Kyrkvägen asfalterad liksom Vintevägen genom skogen fram till åkrarna. Även Berguddsvägen är asfalterad från Bergudden fram till Jongården.

I natt blir det däremot ingen asfaltering. Något på pråmen har gått sönder så att ingen asfalt kan transporteras till Holmön i kväll för nattens tänkta asfaltering. Om pråmen hinner lagas kommer asfaltering återstående asfaltering av sidovägarna att ske natten till fredag. Nästa vecka kan då asfaltering av Ö-4:an att påbörjas och om allt går som planerat räknar man med att hinna klart nästa vecka.