Info om vägarbetet

Under denna vecka och större delen av nästa vecka kommer arbetet att vara längs sista raksträckan genom byn, d v s från Rune Johansson ner till Sören Viklund. Arbetet kommer att pågår i stort sett dygnet runt. Man kommer att pausa och bereda framkomlighet, men det kan bli lite väntetid (10 – 20 min) för att ordna framkomlighet.