Lossning av vägmaterial

Så är pråmen här ännu en sväng för att lossa vägmaterial. Grus denna gång. I stället för att lägga till på utsidan av gästhamnspiren så utnyttjas Capellas angöringsplats.

Bogserbåten med pråmen angjord
Capellas angöringsplats
Gruslass lossas med traktor