Var med och så i Fåfängan

Kom och hjälp till att så in gröngödsling och blommor på Fåfängan! På Lördag, den 26 juni klockan 13, ska vi äntligen så in klöver, havre, ärt, rajgräs och lite blomster på Fåfängan.

Läs mer