Nu kanske det händer nått!

Tomas Eneroth (S) blixtinkallar till krismöte om Holmötrafiken. Umeå kommun kräver att Trafikverket agerar skyndsamt för att lösa trafiken till och från Holmön. Och det får stöd av infratrukturministern som nu blixtkallar ett krismöte. – Det är bedrövligt som det fungerar nu, det måste vara ordning och reda, säger Tomas Eneroth (S)

Läs mer