Info från HAEF

Gå med i vår Facebookgrupp HAEF – Holmöaffären Ekonomisk Förening för att ta del av nyheter. Affären behöver uppfräschning inför sommaren. Vi hjälps åt att städa lördagarna 15 maj och 29 maj efter affärens stängning. Troligen kl. 13.00. Dags att betala medlemsavgift för 2021 till HAEF – Holmöaffären Ekonomisk förening där du/ni har andel/andelar.

Läs mer på HAEF:s FB-sida med info om städdagarna och hur medlemsavgiften kan betalas.