Odla på Fäfängan!

Var med och odla på Fåfängan i vår!

Här kommer en uppdatering från odlingsnätverket med information inför årets säsong. Det finns flera långsiktiga mål för nätverket. Bland annat vill vi tillgängliggöra odlingsmark till de som vill odla ochgenom detta öka Holmöns självförsörjningsgrad. Under våren/försommaren kommer vi gröngödsla de marker vi tagit i bruk. Under hösten kommer vi att plöja marken för de tänkta odlingslotterna. Under nästa år, 2022, planerar vi att starta en gemensam potatisodling på Fåfängan där de som vill kan vara med och odla för egen förtäring och där en del av skörden säljs till Holmöns lanthandel. Vi ska även bereda plats för odlingslotter för de som vill odla andra grödor. Vi ska genomföra olikaaktiviteter kopplade till pollinatörsprojektet.

Läs mer

En tanke kring ”Odla på Fäfängan!

Kommentarer är stängda.