Kurs om bobarhet på öar

Det är en kurs vid Åbo öppna akademi som handlar om bobarhet på öar. Det rekommderas att man är två personer från varje ö som går kursen. Kursen, som är helt digital, har flera kända forskare kring ö-liv från olika universitet i Europa som lärare. Den är på engelska, det ingår att läsa två böcker, och delta i fem digitala föreläsningar på 3 tim, självstudier och ett eget arbete. Det är en kursavgift på 150 €. Sista anmälningsdag är på söndag.

Finns det några är som är intresserade av att lära mer om detta och undersöka Holmöns bobarhet och vad som behöver förbättras?

Kort om kursen

Habitability is a concept to measure and develop the attractiveness of an island. The process creates new ideas and practical possibilities, and it sets the stage of change. Being habitable is existential for an island to attract a resident population in a sustainable way. The course ”Habitability facilitators” will start from the spring 2021. The first pilot course starts in April 2021, it will be a distance course held in English. The outcome of this course is an up to date image of the habitability of a small island: facts, strong and weak aspects, perceived and possible perspectives. How can this image and knowledge be used to find common grounds for vital development?

The participants will:

  • Learn about the decisive characteristics of small island societies.
  • Understand the importance of engaging their fellow islanders in the work, using both formal and informal processes.
  • Be able to make a habitability analysis of their island, including setting up new indicators if needed.
  • Know how to integrate the habitability index in a change process based on the methods for the Six Thinking Hats.

Läs mer om kursen