Info om Capella

Efter Capellas senaste varvsbesök fick ledchefen utlåtande av servicemän, som påvisade att hennes maskin var i dåligt skick. Ledchefen lyfte problemet till Färjerederiets företagsledning och underströk att han personligen föredrog ett skyndsamt agerande.

Efter ledningens interna möten och upphandling beslutades att renoveringen skulle göras snarast möjligen. Hon kommer nu få ny miljövänligare maskin samt växel och propeller och således effektivare säkra framtida drift och därtill även på ett miljövänligare sätt. Målet med maskinbyte är att kvalitetssäkra överfarten och ge en miljövänligare drift. Målet är däremot inte att korta ner överfartstiden och inte att få henne att forcera kraftigare is. Här nedan finns svar på några följdfrågor:

Kommer motorbyte att ge högre kapacitet?

Capella kommer få något högre KW än tidigare, ja. Vilken effekt detta ger fartyget kommer inte kunna fastslås förrän efter provkörning, kalibrering av utrustning och beräkning efter installation.

Kommer renoveringen att kunna ge högre marschfart, d v s kortare restid?

Teoretiskt bör en ny maskin med lite fler KW kunna nå högre fart men detta är för tidigt att uttala sig om innan provkörning av fartyget.

Kommer renoveringen att förbättra förmågan att gå i is? Om så är fallet, kommer isdirektivet att justeras utifrån detta?

Förmågan att gå i is bedöms enligt den klass som fartyget är certifierat för. Hon kommer behålla isklass som tidigare. Interna ändringar i Färjerederiets isdirektiv har inte diskuterats.

Var kommer renoveringen att ske?

Renoveringen kommer att ske på Simrishamnsvarvet.

När beräknas renoveringen vara klar?

Enligt avtal skall renoveringen vara färdigställd så att Capella kan återvända till Holmöleden i Juni.