Ny skriftlig fråga till Eneroth

Vänsterpartisten Gurdrun Nordborg har också ställt en skriftlig fråga till Infrastrukturminister Tomas Eneroth angående Holmötrafiken. Den är i mångt och mycket lik den Helena Lindahl ställde före jul.

Det ska bli intressant att se, nu när fler riksdagsmän engagerar sig, om ministern tar till sig av problemet och engagerar sig på något annat sätt än att inte agera.

Läs frågan