Interpelation om Holmötrafiken

KOM-gruppen meddelar att en av våra politiska förkämpar, Helena LIndahl (c), har ställt en interpelation i Riksdagen till kommunikationsminister Tomas Eneroth (s). Det är en uppföljande fråga efter Jonas Sjöstedts (v) interpelation i förra året. Frågan ska vara besvarad senast den 29 december. Det ska bli intressant att läsa svaret.

Läs hela frågan!

Läs mer på KOM-gruppens sida.