Info från KOM-gruppen

Trafikverket har nu tagit ett beslut om långsiktig plan för Holmötrafiken. Det var ett ovälkommet beslut. Vi får säga att vi är besvikna, men samtidigt var det kanske väntat. Processen får nu gå vidare på en högre nivå mellan politiker.

Läs mer på KOM-gruppens websida.