Senaste om renar

Det har pratats mycket under senaste vekorna, bl a på social medier, om att fler renar ska komma till Holmön. Senate nytt är:

I slutet av oktober aviserade den renägare, som redan har renar på Holmön, att han tänkte komma med ytterligare ca 1 000 renar i höst och att han hade bokat 10 extraturer med färjan. När han fick klart för sig att det inte skulle gå på grund av att inga tung fordon får trafikera kajen, så avbokade han dessa turer och kommer inte att ta några fler renar till Holmön denna höst.

En annan renägare meddelade då att han tänkte komma med ett färre antal renar (ca 150 st), uppdelat på fyra turer med bil och släp. Även dessa turer har avbokats då den renägaren insåg att han inte ville dela upp sin hjord på två olika geografiska ställen.

Det kommer således inga fler renar till Holmön i höst