Försening med kajen och direktiv för klagomål

Arbetet med angöringsrampen i Norrfjärden kommer igång en vecka senare vilket gör att färjan kan ta fordonstrafik till 15:e november. Sluttiden uppges vara densamma. 

Färjerederiet ber även att klagomål ska lämnas Rederiets kontaktcenter och inte till färjepersonalens mobilnummer. Personalen förhåller sig till de direktiv de får uppifrån. Rederiets kontaktcenter kan förmedla och förklara dessa direktiv. Här finns kontaktinformation: https://www.trafikverket.se/farjerederiet/om-farjerederiet/kontakta-oss/