Älgjakt

Årets älgjakt pbörjar på måndag den 12 oktober och håller på större delen av veckan. Man jagar i grupper på olika områden på Holmön, Ängesön och Grossgrunden. Väder och vind samt djurens vandringar avgör var man kommer att jaga. Det innebär att det inte går att säga var man jagar och var jakt inte pågår.