2020-07-22 Arbetsdag uppskjuten

Väderprognosen gör att Holmön byamäns samfällighetsförening skjuter upp den planerade arbetsdagen på Norrgadden nu på torsdag. Vi återkommer med ny tidpunkt!