Eldningsförbud

Nu råder eldningsförbud på Holmöarna fr o m 2020-06-11. Det innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark. Eldning är endast tillåten i anlagda eldstäder och grillar om man iakttar stor försiktighet. Skyltning om eldningsförbud kommer att ske under dagen.
Läs mer i beslutsmeddelandet