2020-03-03 Ny info om färjan

Färjetrafiken återupptas morgon med en första tur kl 6.00 från Norrfjärden. Denna tur blir ett försök att ta sig förbi ishindren. Lyckas detta kan trafiken fortsätta enligt tidtabell.