2020-03-02 Mer info om färja och helikopter

Färjetrafiken är inställd till onsdag morgon 4 mars p g a ishinder. Sluttiden är preliminär.

Helikoptertrafik kan komma igång tidigast onsdag morgon 4 mars.