2020-02-29 Ny webplats på Holmöportalen

Holmöns Postroddsförening har nu en egen webplats på Holmöportalen. Du når den via menyn Föreningar eller direkt via denna länk.