2020-02-17 Påminnelser

HUF påminner om den extra byalunchen den 29 januari om turism på Holmön [Läs mer] och byalunchen den 7 mars med besök av Ulla Herlitz, kulturgeograf som är bosatt på Styrsö i Göteborgs skärgård [Läs mer].