2020-01-24 Odlingsmöte på Holmön

Vill du odla i en större skala, men saknar tillgång till åkermark? Kom till Prästgården lördag 1 februari kl 11.30 (just före byalunchen alltså) Läs mer