2020-01-21 Ingen sophämtning

Efter samråd med Allmiljö kommer inga sopställ att tömmas denna vecka av säkerhets- och arbetsmiljöskäl på grund av den rådande halkan.