2019-12-27 Nästa Byalunch

Den 11 januari 2020 kl 13:00-15:00 är nästa byalunch. Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas, äter soppa och inspirerar varandra och av andra. Vi berättar om läget med projektet och Prästgården. Tema denna gång är: Det här kan vi göra själva – om lokal produktion för ökad hållbarhet. Anmälan på lista på affären.