2020-01-08 Färjetrafiken återupptas

Från och med turen kl 12.00 från Norrfjärden återupptas trafiken enligt tidtabell.