Renhållning på Holmön

Under hösten 2021 gjorde Vakin en ny upphandling av renhållningsverksamheten på Holmön. Den omfattar hämtning av hushållssopor och hushållskompost, kompostering, slamtömning, drift av Återvinningsgården (ÅVG), hantering av latrintunnor samt transport av containrar med sopor och avfall mellan ÅVG på Holmön och Vakins anläggningar vid Dovamyran, Gimonäs m fl ställen.

Allmiljö i Umeå AB är den entreprenör som tog hem upphandlingen. Allmiljö anlitar i sin tur Damina AB som underentreprenör på Holmön. Damina AB sköter hämtning av sopor och kompost, samt kompostering, samt transporter av containrar på Holmön genom att anlita Hannes Lundberg och Peter Tornberg ensk f:a för detta. Damina AB sköter drift av ÅVG och hantering av latrintunnor i egen regi. Kajs Åkeri sköter transport av containrar på fastlandet. Vakin anlitar annan entreprenör för slamtömning av avloppsbrunnar och latrinkärl på ön.

Hushållssopor och kompost

Sommarhämtning av hushållssopor och komposthinkar gäller tiden 15 maj till 15 oktober under jämna veckor i norra byn och udda veckor södra byn. Sommartid sker hämtning av hushållssopor normalt torsdagar. Vinterhämtning under 15 oktober till 15 maj sker var 14 dag på normalt på torsdagar. OBSERVERA! Hämtningsdag kan komma att ändras med kort varsel beroende på vädret.

För de som lämnar hushållskompost kan kompostjord hämtas vid kompostanläggningen. Hämtning kan ske vid ÅVGs öppethållande eller kontakta Olle Nygren tel 070-6636706 för överenskommelse om tid.

Slamtömning

Ordinarie tömning av avloppsbrunnar sker en gång per år under tiden september – oktober. Ordinarie tömning sker utan att kunden behöver beställa tömning.
Extra slamtömning däremot beställs via UMEVA:s kundtjänst på telefon 090-161900. Tömning sker därefter så snart som möjligt.

Latrin

För de som har utedass kan nya latrinkäls hämtas och fyllda kärl lämnas vid ÅVG då det är öppet (se nedan). Kärlen har medföljande tättslutande lock, som underlättar vid transport av fyllda kärl. Kärlen betalas via faktura från Vakin.

Återvinningsgården (ÅVG)

Vid ÅVG kan man lämna normalt avfall från villahushåll. Avfallet ska sorteras i följande fraktioner: Metallskrot, metallförpackningar, glasförpackningar, el- och elektronikskrot (elapparater, belysning mm inkl mikrovågsugn), vitvaror (kyl/frys, spis, varmvattenberedare mm men ej mikrovågsugn), tidningar, allt annat brännbart (t ex trä, möbler, madrasser, textil, plast mm), glöd-/lågenergilampor, lysrör, batterier och syrabatterier, ej återvinningsbart (t ex stengods, hushålls-, prydnads-, och fönsterglas, porslin, gips, isolering mm) samt miljöfarligt avfall (t ex lösningsmedel, olja, målarfärg, lim, bekämpningsmedel mm). Personal finns under öppethållande och anvisar var de olika fraktionerna ska lämnas. Större mängd byggavfall och avfall från företag får inte lämnas vid ÅVG. 

Återvinningsgården är stängd under vintern från mitten av oktober och öppnas igen i mitten av maj.

Öppettider ÅVG under 2024

Vecka Datum Veckodag Tid
20 2024-05-16 Tor  16 – 19*
21 2024-05-25 Lör  10 – 14*
22 2024-06-01 Lör  10 – 13
23 2024-06-08 Lör  10 – 13
24 2024-06-15Lör  10 – 13
25 2024-06-20 Tor  17 – 19
26 2024-06-29 Lör  10 – 13
27 2024-07-04 Tor  17 – 19
28 2024-07-13 Lör  10 – 14*
29 2024-07-18 Tor  17 – 19
30 2024-07-25 Tor**  17 – 19
31 2024-08-03 Lör  10 – 13
32 2024-08-08 Tor  17 – 19
33 2024-08-17 Lör  10 – 13
34 2024-08-22 Tor  17 – 19
35 2024-08-31 Lör  10 – 13
36 2024-09-05 Tor  17 – 19
37 2024-09-14 Lör  10 – 13
38 2024-09-19 Tor  17 – 19
39 2024-09-28 Lör 10 – 13
40 2024-10-05 Lör  10 – 13
412024-10-12 Lör 10 – 13
* 18 och 27 maj samt 9 och 23 juli är det öppet en timma extra
** Öppet söndag istället för lördag Midsommardagen

(PDF som öppnas i nytt fönster)

Telefon Olle Nygren: 070-6636706
Telefon Vakin: 090-161900