Färjan mm

Viktig information angående färjan

Turlista
Länk till Turlista

Telefon
till färjan 070 – 346 48 19

Kallelse av kallelsetur
Ring senast 60 minuter före aktuell avgång från Norrfjärden och 120 minuter före aktuell avgång från Holmön. Om färjan inte kallats, ställs turen in.

Telefontider
Vardagar 05.30−19.30, lördagar 06.30−19.30, söndagar
07.30−19.30.